Globalna transpozycja klawiatury

Jak dobrze wiemy, w menu Global - Settings, znajduje się pozycja Key Transpose, gdzie możemy ustawić globalną transpozycję klawiatury. Jednak z czasem staje się irytujące szukanie tego w menu. Jest na to "szybszy" sposób.
Gdy np. gramy jakimś brzmieniem w trybie Programs. Przytrzymujemy przycisk "Locate" i ze środkowej części klawiatury wybieramy jakiś klawisz. Tym sposobem szybko możemy transponować klawiaturę - ustawienia globalne. Funkcja ta działa, gdy jesteś "najwyżej" jakiegoś trybu (a nie w wyborze kategorii, edycji, itp.) Po prostu trzeba być w oknie głównym jakiegoś trybu.