Ustawienia fabryczne i tryb diagnostyczny

- Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne (chodzi o ustawienia global), wystarczy w momencie załączania Fusion'a przytrzymać przyciski: "Record" oraz "Play".

- Żeby wejść do trybu diagnostycznego, trzeba podczas załączania Fusion'a przytrzymać wciśnięte przyciski: "1" oraz "8".

UWAGA! TRYBU DIAGNOSTYCZNEGO UŻYWAMY NA WŁASNE RYZYKO! GDYŻ NIE UMIĘJETNE POSŁUGIWANIE SIĘ TYM TRYBEM, MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRACENIA WSZYSTKICH DANYCH Z TWARDEGO DYSKU, NP. GDYBYŚMY W TRYBIE DIAGNOSTYCZNYM WYBRALI OPCJĘ TESTOWANIA TWARDEGO DYSKU, TO WSZYSTKIE DANE Z NIEGO SĄ USUWANE I UTRACIMY CAŁĄ ZAWARTOŚĆ TWARDEGO DYSKU! TRYB DIAGNOSTYCZNY UŻYWASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!